Ιστορία του Κέντρου

Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 υπήρχαν διάφορες βουδιστικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη που συνδεόταν με την φωτισμένη δραστηριότητα του Σεβάσμιου Λάμα Γκέντυν Ρίνποτσε. Το 2001 λειτούργησε για μερικούς μήνες ένα ανεπίσημο κέντρο, το οποίο ο 17ος Γκυάλουα Καρμάπα ονόμασε 'Κάρμα Γκυάλτσεν Λινγκ' (Νικηφόρο Λάβαρο του Ντάρμα).

Τον Αύγουστο του 2005 έλαβε χώρα η πρώτη επίσκεψη του 17ου Κάρμαπα στην Ελλάδα, ο ίδιος έδωσε την ευλογία του για να επανιδρυθεί το Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος ορίστηκε ο ιταλικής καταγωγής Λάμα Τσέρινγκ Ουάντσουκ, μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Παλιός μαθητής του Γκέντυν Ρίνποτσε, ο Λάμα Τσέρινγκ έχει λάβει, μετά από δυο παραδοσιακές τρίχρονες απομονώσεις, το αξίωμα του Λάμα, μαζί με την μετάδοση των σημαντικότερων διδασκαλιών και ασκήσεων της Γενεαλογίας των Κάρμα Κάγκιου.

Αφού στεγάστηκε στον νέο χώρο του, το Κέντρο αναγνωρίστηκε επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ο πρώτος αλλόθρησκος ευκτήριος οίκος στη Θεσσαλονίκη, το Μάρτιο του 2006. Υποστηρίζεται από μια πλατιά ομάδα ασκητών και δασκάλων, κυρίως από δασκάλους που υπήρξαν μαθητές του Γκέντυν Ρίνποτσε, όπως οι Λάμα του μοναστηριού του Λε Μποστ (Γαλλία) υπό την καθοδήγηση του Λάμα Τζίγκμε Ρίνποτσε, ως ευρωπαϊκού εκπρόσωπου του 17ου Γκυάλουα Καρμάπα, καθώς και από άλλους αναγνωρισμένους δασκάλους από διάφορες βουδιστικές παραδόσεις.

Σημαντική, σ' αυτή τη κατεύθυνση, είναι η ευλογία που έλαβε το κέντρο μας από τον Σεβάσμιο Ντζόνγκσαρ Κυέντσε Ρίνποτσε, με την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση του οποίου συνεχίζουμε την δραστηριότητά μας.